Podsumowanie


Lista działań wykonanych w ramach projektu Stacja Dyneburg dotychczas (stan na 08.03.2019):

1. Oś projektu czyli 9 tekstów opublikowanych jesienią 2018.

2. Prelekcja w herberciarni "Królestwo bez kresu" (20.10.2018, Rzeszów)

3. Dwie lekcje dla młodzieży w Szkole Podstawowej im. Marty z Budnych Łosiowej (30.10.2018, Niemce)

4. Prelekcja w księgarnio-kawiarni "Między słowami" (28.11.2018, Lublin)

5. Gościnny udział w audycji "Studio wschodnie" w Radiu Lublin (30.12.2018) Odsłuch tutaj.